Poliklinika w Bydgoszczy

Bygdoszcz Oupatient Centre / Site model

Massing model / street view

Massing model / street view

<
>